Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que disposa l’article 10 de la Ley 34/2002, d’11 de Juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), posem a la seva disposició la informació general que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web:
CEP I NANSA S.L.
Carrer Santa Eulàlia, 3 Baixos
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona – Spain
NIF B66184227

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts del lloc web (URL), tant texts, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de CEP I NANSA S.L. i estan emparats per la normativa reguladora de Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.
CEP I NANSA S.L. és la titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el lloc web. De la mateixa manera, queden reservats en favor de CEP I NANSA S.L. tots els drets sobre qualssevol continguts, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporen al lloc web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

• Aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el lloc web.
• L’arquitectura de navegació.
• Els codis font de les pàgines web.
• Imatges.
• Gravacions.
• Programes d’ordinador.
• Base de dades.
• Tecnologia.
• Logotips.
• Signes distintius.

RESERVA DE DRETS

CEP I NANSA S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda a la seva web, així com la seva configuració i prestacions, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.
CEP I NANSA S.L. reserva alguns dels serveis oferts a través del lloc web als usuaris registrats de CEP I NANSA S.L. mitjançant la cumplimentació del registre d’usuaris de CEP I NANSA S.L. a disposició dels usuaris que desitgin registrar-se a CEP I NANSA S.L.
L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni modificar:

• Notes, llegendes, indicacions o símbols que CEP I NANSA S.L. o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en materia de propietat intel·lectual o industrial (per exemple, copyright, ©, ® y ™, etc.).
• Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir contiguts (com, per exemple, marques d’aigua, petjades digitals, etc.). CEP I NANSA S.L. autoritza als usuaris a accedir i navegar al lloc web, utilitzar els serveis i visualitzant els continguts que allà s’incorporin.
L’accés, visualització i, en el seu cas, descàrrega dels continguts i/o serveis es realitzarà sempre amb fins estrictament personals i no comercials.
CEP I NANSA S.L. es reserva tots els drets sobre la Propietat, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre els mateixos. CEP I NANSA S.L. no concedeix cap altre llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva propietat diferent a la que es detalla expressament en aquesta clàusula.
CEP I NANSA S.L. es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra aquells qui incompleixin les següents prohibicions.
Queda prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits al present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, equips informàtics, documents o arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de CEP I NANSA S.L.
2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, a menys que tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès.
4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la red, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de CEP I NANSA S.L. o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats.
5. L’obtenció o intent d’obtenció dels continguts, utilitzant mitjans o procediments diferents als que, segons els casos, s’hagin posat a disposició a aquest efecte sempre que no tinguin risc de dany o inutilització de la web, els serveis i continguts.

Protecció de dades

Conforme al disposat a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals introduïdes i enviades pels usuaris seran incorporades a un fitxer informàtic titularitat de CEP I NANSA S.L., utilitzant-se per permetre el seu accés a determinats llocs de la web exclusivament accessibles pels usuaris registrats a la pàgina web per tramitar les sol·licituts efectuades per l’usuari així com remetre informació osbre novetats i altres serveis relacionats amb la literatura i l’oci.
Les dades personals facilitades per l’usuari estan protegides i la manipulació està restringida d’acord a la legislació espanyola vigent.
CEP I NANSA S.L. assegura la confidencialitat de les dades aportades a aquest lloc web i garantitza que en cap cas seràn cedits a tercers, excepte autorització expressa de l’usuari.
D’acord a l’establert en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari del lloc web podrà en tot moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició. Pot fer-ho per correu electrònic info@elcepilanansa.com sol·licitant l’accés, cancel·lació o rectificació de les seves dades.
CEP I NANSA S.L. d’acord als requeriments legals exigits, ha acceptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personals i ha instalat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzar a les dades, d’acord a l’establer al Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual aprova el Reglament de Desenvolupament de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.